TD-KVALITETSUTVECKLING

Priser & datum, se under Utbildningar / Info om Priser, Datum och Plats

Alternativt företagsanpassat hos er eller i annan lokal som ni väljer, enligt Offert!

Skaffa dig baskunskaper på vår halvdagsintroduktion!

Kursledare: Moa Turander, Konsult affärsutveckling och hållbarhet

Ni som kursdeltagare får: 

  1. En bra grundförståelse för hållbarhet och EU's nya lagstiftning 
  2. Förståelse för CSRD och betydelsen för små till medelstora företag 
  3. Förståelse och angreppssätt för den dubbla väsentlighetsanalysen
  4. Varför ISO inte helt överlappar med CSRD men hur ni kan nyttja ISO certifieringar till er fördel

Samt: Ett utskrivet material & intyg att ni genomfört utbildningen. 

Några kundröster:

  • "Nu förstår vi dubbel väsentlighetsanalys"

  • "Nu vet vi hur vi kan förbereda oss inför kundernas hållbarhetskrav"

  • "Vad bra att vi kan avropa fortsatt hjälp om vi behöver det"

Målgrupp:

Ledning och Medarbetare hos företag och organisationer som vill öka sina kunskaper och få en bra grundförståelse för vad hållbarhet innebär i praktiken och vilka kundkrav man kan vänta sig.

Anmälan:

Anmäl dig via intresseanmälan eller via e-post
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.
Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:

Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus