TD-KVALITETSUTVECKLING

Kunskaper om hur man "navigerar i arbetslivet" och om förväntningar från näringslivet.

I samarbete med Gunilla Skuncke, GS Coaching & Terapi, har vi tagit fram en förberedande utbildning.

Utbildningen är två - tre timmar (beroende på antal klasser vid tillfället) för blivande PRAO-elever skolår 8 - 9, APU-praktik för gymnasiet och inför Lärlings- eller annan praktik.
Utbildningen avlutas med ett kort test och högtidlig utdelning av Intyg.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus