TD-KVALITETSUTVECKLING

Vilket certifieringsbolag ska vi välja?

Under utvecklingsarbetet av ett ledningssystem, blir val av certifieringsbolag en aktuell fråga. Här brukar våra tjänster nästan alltid tas i anspråk. Vårt arbete med denna upphandling kan delas upp i tre faser:

  • Val av minst 3 certifieringsbolag samt utformning och utskick av offertförfrågan. Behandling av inkomna offerter samt tolkning och registrering av angivna kostnader i ett Excel-kalkylark med en sammanställning av kalkylerad certifieringskostnader för en 5-årsperiod. Då certifikaten gäller för en 3-årsperiod får vi här också med kostnaden för re-certifieringen efter 3 år.
  • Presentation av offertsammanställningen hos kund med angivna delkostnader och totalkostnad för varje certifieringsbolag.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus