TD-KVALITETSUTVECKLING

Internrevisioner, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet

Underhåll och Interna revisioner

Efter att verksamhetssystemet "sjösatts" och eventuellt certifierats enligt den ISO-standard man valt att införa, vidtar det löpande underhållet av systemet. En del av detta arbete utgörs av de årliga internrevisionerna som TDQ kan vara behjälpliga med.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus