TD-KVALITETSUTVECKLING

TDQ:s Affärsidé

Att utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och CSR enligt aktuella ISO-standarder och att som partner hjälpa våra Kunder till ökad konkurrenskraft och arbetsglädje.

För skolans värld har TDutvecklat arbetsmodellen:

TDQ-Föräldraengagemang ®  som i klassrumsmiljön medverkar till ökad arbetsro, bättre trivsel, kvalitet och resultat i skolan.

"Man måste våga tänka nytt och ge för att få!" 

Gör man det man alltid gjort - får man det man alltid har haft, inklusive trivsel och resultat!

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus