Affärsidé

TDQ:s Affärsidé:

Att utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och CSR enligt aktuella ISO-standarder och att som partner hjälpa våra Kunder till ökad konkurrenskraft och arbetsglädje.

För skolans värld har TDQ utvecklat arbetsmodellen:
TDQ - Föräldraengagemang ®  som i klassrumsmiljön medverkar till ökad arbetsro, bättre trivsel, kvalitet och resultat i skolan.

"Man måste våga tänka nytt och ge för att få!"

Gör man det man alltid gjort - får man det man alltid har haft, inklusive trivsel och resultat!


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5