• Kundröst
  Kundröst

  "Å gissa om jag berömt er :-) Själjvklart vill & kan jag med det varmaste rekommendera just er! Susanne Ahrén, Ahréns Åkeri AB"

 • Ledningssystem = vinst
  Ledningssystem = vinst

  Enligt Handelshögskolans undersökning, har svenska företag kvalitetsbristkostader motsvarande 5-15% av sin omsättning. TDQ hjälper sina Kunder att löpande minska dessa till ett minimum, i samma takt som förbättringarna blomstrar och vinsten ökar.

 • Vi Hjälper er!
  Vi Hjälper er!

  - Med vårt stöd når Kunden första målet - att bli certifierad och får fortsatt stöd därefter.
  - 20 års erfarenhet har dessutom gjort våra lättanvända digitala system mycket uppskattade.
  - Våra Kunder är mindre- och medelstora företag/organisationer med 3 - 300 Medarbetare.

 • Är du Skolledare?
  Är du Skolledare?

  Vi har praktiserat metoden för ökad arbetsro, trivsel för alla & ökat resultat, vilket samtidigt ger möjlighet till arbetsmiljö-, kvalitets- & miljöcertifiering.
  Hör av dig för mer information: karin@tdq.se  | 070-52 177 82

Ledningssystem enligt ISO-standarder

TDQ  bygger ledningssystem och erbjuder lagbevakning, med trygghetsgaranti, inom:

- Kvalitet ISO9001 - Miljö ISO14001 - Arbetsmiljö ISO45001/AFS2001:1 samt 
- Trafiksäkerhet ISO39001 och ser till att ni är redo för certifiering. 
- Vi erbjuder även stöd inom CSR - Socialt ansvarstagande enligt ISO26000 &
   enligt SIS-SP 2:2013 Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration.

ra Kunder ger oss betyget 5  (av 5) som Konsulter, för genomförandet av projekten, stödet, utbildningen, internrevisionerna och vårt avspända sätt att genomföra uppdraget och skulle absolut rekommendera oss till andra - Det tackar vi för och det är dialogen med Er Kunder som hjälper oss att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta!
GDPR: Personuppgiftansvarig: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurstillfällen

Kvalitet

DATUM: Fyra tillfällen 2023. Tisdagen den 4/4, 13/6, 5/9 eller den 7/11
TID: kl 9-12, Just nu på distans via Teams

Pris: 4.700:-/Deltagare, exkl moms, inkl fika.
Skaffa dig baskunskaper på vårt halvdagsseminarium!

Eller företagsanpassat vid minst 4 deltagare hos er eller i annan lokal som ni väljer, enligt  Offert!

Ur programmet:
 • Historisk bakgrund till ISO9001
 • Kvalitetspolicy
 • Att sätta upp & mäta kvalitetsmål
 • Enkel dokumentation
 • Varför Ledningssystem för kvalitet?
 • Vad tjänar man?
 • Hur går revisionerna till i praktiken?
 • Projektplanering
 • Hur motivera Medarbetarna?
 • Plan för ständig förbättring.
Några kundröster:
 • "Mycket informativt och konkret"
 • "Pedagogiskt & humoristiskt"
 • "Nu vet jag hur vi kan starta vårt ISO9001-projekt i praktiken"
Målgrupp:

Ledning och Medarbetare hos företag och organisationer som vill öka sina kunskaper om vad ISO9001 innebär i praktiken om man funderar på att bygga upp ett kvalitetsledningssystem.

Anmälan:

Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.
Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:

Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Miljö

DATUM: Fyra tillfällen 2023. Tisdagen den 4/4, 13/6, 5/9 eller den 7/11
TID: kl 13-16, Just nu på distans via Teams

Pris: 4.700:-/Deltagare, exkl moms, inkl fika.
Skaffa dig baskunskaper på vårt halvdagsseminarium! Eller företagsanpassat vid minst 4 deltagare hos er eller i annan lokal som ni väljer, enligt Offert!

Ur programmet:  
 • Miljöhoten
 • Hur utvecklades ISO14001?
 • Från miljöutredning och nulägesanalys till miljöledningssystem
 • Livscykelperspektiv
 • Hur sätter vi upp miljömål?
 • Vad är klimatsmart?
 • Hur kan vi marknadsföra vårt miljöarbete?
 • Hur kan vi påverka med vårt miljöarbete?

Några kundröster:
 • "För några av våra kunder är det just nu extra viktigt att vi svarar upp mot miljökraven enligt ISO14001"
 • "Jag brukar somna på seminarier men det här var intressant"
Målgrupp:

Ledning och Medarbetare hos företag och organisationer som vill öka sina kunskaper om vad ISO14001 innebär i praktiken om man funderar på att bygga upp ett miljöledningssystem.

Anmälan:

Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:

Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Arbetsmiljö

DATUM: Fyra tillfällen 2023, Onsdagen den 5/4, 14/6, 6/9 eller den 8/11
TID: kl 9-12, Just nu på distans via Teams

Pris: 4.700:-/Deltagare, exkl moms, inkl fika.
Skaffa dig baskunskaper på vårt halvdagsseminarium!
Eller företagsanpassat vid minst 4 deltagare hos er eller i annan lokal
som ni väljer, enligt Fast-pris-offert!

Ur programmet:

 • ISO45001/AFS2001:1
 • AFS2015:4 Organisatorisk arbetsmiljö, mot stress mm
 • SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur skapa motivation?
 • Arbetsmiljöanalys/Riskanalys & checklistor.
 • Arbetsmiljöansvar & fördelning av arbetsmiljöuppgift
 • Skydd mot olyckor / Första hjälpen.
 • Kris- Jämställdhetsplan.
 • Handlingsplan för ständig förbättring.
 • Ledningens genomgång.

 Några kundröster:

 • "Mycket informativt och konkret"
 • "Pedagogiskt & humoristiskt"
 • "Nu har jag konkreta tips på hur vi kan styra upp vår arbetsmiljö och alla tjänar på det”.

Målgrupp:
Ledning och Medarbetare hos företag och organisationer som vill eller enl lag måste (alla företag med 10 eller fler Medarbetare), skapa bättre rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

Anmälan:
Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.
Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:
Avbokning kan ske utan kostnad fyra veckor före kursstart.
Vid avbokning senare och två veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften och vid avbokning senare debiteras hela kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

CSR

DATUM: Fyra tillfällen 2023. Onsdagen den 5/4, 14/6, 6/9 eller den 8/11
TID: kl 13-16, Just nu på distans via Teams

Pris: 4.700:-/Deltagare, exkl moms, inkl fika.
Skaffa dig baskunskaper på vårt halvdagsseminarium!
Eller företagsanpassat vid minst 4 deltagare hos er eller i annan lokal
som ni väljer, enligt Offert!

Ur programmet:
 • Hållbar utveckling och Socialt ansvarstagande
 • Ansvar för miljön
 • Socialt ansvar
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsrätt
 • Ekonomiskt ansvar
 • Affärsetik
 • Internationella riktlinjer, överenskommelser och uppförandekoder
 • ISO26000 i praktiken
 • Ledningens genomgång.

Några kundröster:

 • "Tydlig framställning"
 • "Känns trevligt att bidra med socialt ansvar och affärsetik"
 • "CSR är lönsamt, stärker varumärket, attraherar Kunder & Medarbetare"

För att nå framgång på lång sikt behöver företag, myndigheter och andra prioritera i linje med samhällets centrala värderingar.
Den goda organisationen tar ansvar.

Anmälan:
Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:
Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Trafiksäkerhet

DATUM: Fyra tillfällen 2023. Torsdagen den 6/4, 10/6, 9/9 eller den 11/11
TID: kl. 9-16, Just nu på distans via Teams
, 6.900/p ex moms.

Skaffa dig baskunskaper på vårt heldagsseminarium!
Eller företagsanpassat vid minst 4 deltagare hos er eller i annan lokal
som ni väljer, enligt Offert!

Ur programmet:

 • Historik om standarden Trafiksäkerhet ISO39001
 • Systematiskt trafiksäkerhetsarbete
 • Hur skapa motivation?
 • Identifiering av intressenter
 • Trafiksäkerhetsutredning/Riskanalys & checklistor.
 • Trafiksäkerhetsansvar & fördelning av arbetsuppgift
 • Skydd mot olyckor / Första hjälpen.
 • Krisplan.
 • Mål och handlingsplan för ständig förbättring.
 • Ledningens genomgång.
 • Koppling till andra standarder ISO9001 m fl

Några kundröster:

 • ”Mycket informativt och konkret"
 • "Nu har jag konkreta tips på hur vi kan styra upp vår trafiksäkerhet och alla tjänar på det”
 • "Pedagogiskt & humoristiskt"

Målgrupp:

Ledning och Medarbetare hos företag och organisationer som enl kundönskemål/krav
vill skapa bättre rutiner för sitt systematiska trafiksäkerhetsarbete.

Anmälan:
Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.
Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Kursdagar pris och plats:
1 dag, kl 9-16, 7.400:-/Deltagare, exkl moms, inkl lunch.  
Offert om man är fler än tre deltagare från samma företag.
Offert om företagsanpassad utbildning önskas och plats anpassas enl Kundens önskemål.
Plats: VASAHUSET, Vasagatan 11, Stockholm, Invid tåg & tunnelbana, Stockholm C.

Avbokning:
Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Ledarskap 1

DATUM: Fyra tillfällen 2023. Tisdagen den 28/3, 30/5, 29/8 eller den 28/11
TID: 9-16, Just nu på distans via Teams
, 7.900/p ex moms.

Efter 25 års studier av gott och mindre gott ledarskap.
TDQ Ledarskaputbildning 1 omfattar följande ämnesområden:

Chef och ledare - Vad är skillnaden?
Dubbelt representantskap
Agera i balans – motverka stress
Kompetensutveckling först – Delegera sedan!
Ökad kompetens- utveckling och smidigare arbete med delegering!
Tydlig kommunikation!
Konstruktiv kritik med uppföljning

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till Dig som:
- skall tillträda eller nyligen har tillträtt en position som ledare
eller har varit ledare en tid och vill utvecklas ytterligare

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att ta ansvar för sin verksamhet och förmågan att med glädje leda sina Medarbetare mot gemensamma mål.

Anmälan:
Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.
Bekräftelse på anmälan till utbildning sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Kursdagar, pris och plats:
1 dag, kl 9-16, 8.400:-/Deltagare, exkl moms, inkl lunch. Max 10 deltagare. 
Offert om man är fler än tre deltagare från samma företag.
Offert om företagsanpassad utbildning önskas och plats anpassas enl Kundens önskemål. Plats: VASAHUSET, Vasagatan 11, Stockholm, Invid tåg & tunnelbana, Stockholm C.

Avbokning:
Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Ledarskap 2

DATUM: Fyra tillfällen 2023 Torsdagen den 30/3, 1/6, 31/8 eller den 30/11
TID: 9-16, Just nu på distans via Teams,
7.900/p ex moms.

TDQ Ledarskaputbildning 2 omfattar:
De mer mjuka kompetenserna en ledare måste ha kunskap om. Konflikthantering, coachande ledarskap, förändringsledning, teamutveckling, kommunikation samt kompetens inom förhandlingsteknik, mötesteknik och presentationsteknik.
Ett särskilt intressant avsnitt är "Etik och moral i affärslivet".

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till Dig som:
- skall tillträda eller nyligen har tillträtt en position som ledare
eller har varit ledare en tid och vill utvecklas ytterligare

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att ta ansvar för sin verksamhet och förmågan att med glädje leda sina Medarbetare mot gemensamma mål.

Anmälan:
Anmäl dig via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.
Bekräftelse på anmälan till utbildning sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

1 dag, kl 9-16, 8.400:-/Deltagare, exkl moms, inkl lunch. Max 10 deltagare. 
Offert om man är fler än tre deltagare från samma företag.
Offert om företagsanpassad utbildning önskas och plats anpassas enl Kundens önskemål. Plats: VASAHUSET, Vasagatan 11, Stockholm, Invid tåg & tunnelbana, Stockholm C.
Avbokning:
Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.


PDCA


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5