Lagbevakning & uppdatering

Så gott som alla våra Kunder prenumererar på denna tjänst.

Vi hjälper våra kunder att ta fram gällande Lagförteckning för verksamheten, periodiskt uppdatera lagarna och hjälper till med att förklara vad efterlevnad av lagändringar i praktiken innebär för företaget.


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5