Om TDQ

TDQ:s verksamhet

TDQ, TD-Kvalitetsutveckling AB, bedriver konsultverksamhet i samband med utveckling av ledningssystem för kvalitet, ISO9001, miljö, ISO14001, arbetsmiljö, ISO45001/AFS2001:1 (tidigare OHSAS18001) och CSR Företagens sociala ansvarstagande, ISO26000.

TDQ, som har en solid bakgrund inom IT-sektorn, har sedan 1993 arbetat med kvalitets- och miljöfrågor och har ett stort antal kunder inom de mest skilda branscher. De flesta kunderna är små och medelstora företag från både tillverkande och kunskapsföretag med 3-300 anställda.
Exempel på branscher där vi är verksamma är: sälj-, agentur-, städ- och tillverkande företag, mekaniska verkstäder, Webutvecklings-, IT-, konstruktions- och konsultföretag, transport- och taxifirmor, el- och byggentreprenörer, m fl.

Medarbetarna:

Utöver formell grundutbildning som Kvalitetsrevisorer och Revisionsledare har vi akademisk grundutbildning som ekonom, ingenjör och beteendevetare samt lång arbetslivserfarenhet från IT-branschen (IBM m.fl.), tillverkningsföretag och skolvärlden.


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5