Lagbevakning & uppdatering

Så gott som alla våra Kunder prenumererar på denna tjänst.

Vi hjälper våra kunder att ta fram gällande Lagförteckning för verksamheten, periodiskt uppdatera lagarna och hjälper till med att förklara vad efterlevnad av lagändringar i praktiken innebär för företaget.

Konsulttjänster / Projektledning

ISO9001, ISO14001, ISO45001/AFS2001:1 & ISO39001 med totalt projektansvar.

Vi tar fram ett dokumenterat integrerat eller separat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet enligt ISO9001, ISO14001, ISO45001/AFS2001:1 resp ISO39001 med totalt projektansvar.

Aldrig har det varit så enkelt att ta fram ett underlag för certifiering som nu.
Vi dokumenterar bara det som behövs!

Läs mer

Interna revisioner

Internrevisioner, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet

Läs mer

Val av certifieringsbolag

Vilket certifieringsbolag ska vi välja?

Under utvecklingsarbetet av ett ledningssystem, blir val av certifieringsbolag en aktuell fråga. Här brukar våra tjänster nästan alltid tas i anspråk. Vårt arbete med denna upphandling kan delas upp i tre faser:

  • Val av minst 3 certifieringsbolag samt utformning och utskick av offertförfrågan. Behandling av inkomna offerter samt tolkning och registrering av angivna kostnader i ett Excel-kalkylark med en sammanställning av kalkylerad certifieringskostnader för en 5-årsperiod. Då certifikaten gäller för en 3-årsperiod får vi här också med kostnaden för re-certifieringen efter 3 år.
  • Presentation av offertsammanställningen hos kund med angivna delkostnader och totalkostnad för varje certifieringsbolag.

Övriga konsulttjänster

Konsultstöd

Många av våra Kunder vill att vi tar ett totalansvar för allt arbete som krävs för att hålla ledningssystemet aktuellt så att den egna insatsen kan minimeras så långt det går samtidigt som hela Ledningens engagemang finns.

Läs mer


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5