För skolan

TDQ :s eget arbete inom CSR -Socialt ansvarstagande, har lett till en investering i två handlingsprogram för skolans värld.

"Att navigera i arbetslivet"

- en 2 tim föreberedande utbildning inför PRAO-, APU- & Lärlingstiden".
(Ladda ner PDF)

TDQ - Föräldraengagemang ®

En positiv metod på klassnivå med dokumenterat positiva effekter för bättre arbetsro, trivsel och betyg.
(Ladda ner PDF)

För skolan tog TDQ fram ett anpassat kvalitetsledningssystem enligt den beprövade internationella standarden ISO9001. Stöd till eleverna via föräldrarna och ständiga förbättringar skulle projektet gå ut på. Redan under HT i 8:an märktes tydliga förbättringar. I 9:an var det en helt suverän klass enligt tillfrågade lärare och av betygen att döma. Klassen avslutade projektet med en gemensam resa i januari där samhörigheten inför upploppet under 9:ans vårtermin stärktes ytterligare.

Läs mer

Att navigera i arbetslivet

Kunskaper om hur man "navigerar i arbetslivet" och om förväntningar från näringslivet.

I samarbete med Gunilla Skuncke, GS Coaching & Terapi, har vi tagit fram en förberedande utbildning.

Läs mer

TDQ - Föräldraengagemang

Framgång genom metoden ständig förbättring

TDQ - Föräldraengagemang ®: Man måste ge för att få! Gör man det man alltid gjort, får man det man alltid har haft, inkl trivsel och resultat !

Se broschyr (PDF)

Läs mer


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5