FAQ Vad är det viktigaste för att ett ISO 9001-projekt ska lyckas?

Ledningens stöd och mellanchefers engagemang är en förutsättning för att få ut maximalt av ledningssystemet. Informera – Entuasismera – Engagera.
- Det är viktigt att forma ledningssystemet efter organisationens arbetssätt och att ISO 9001 ger support till detta.- Identifiera möjliga kostnadsbesparingar och uppmuntra till förbättringsinitiativ.- Se till kundnyttan och koppla detta till hur man arbetar både internt och externt.- Att införa ISO 9001 som stöd i ledningssystemet är inte en engångshändelse, det förblir en del av organisationens kultur och arbetssätt. Då uppnås större nytta och utväxling.


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5