Villkor

Bekräftelse:

Bekräftelse på anmälan till utbildning sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.
Vid onlinebetalning skickas sedvanlig bekräftelse via partner för onlinebetalning.


Avbokning: Avbokning kan ske utan kostnad fyra veckor före kursstart.
Vid avbokning senare och två veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften och vid avbokning senare debiteras hela kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

 

Sjukdom:
Vid allvarlig akut sjukdom, styrkt med läkarintyg från legitimerad läkare, olycksfall eller dödsfall som drabbar deltagare, dennes barn, partner/sambo, föräldrar eller syskon, återbetalas erlagd avgift.

Förhindret meddelas TDQ snarast och skriftlig styrkt avbeställning krävs för att avgiften ska återbetalas.
Vid force majeure (katastrof, strejk, krigs-handling e.d.) hävs bokningsavtalet, deltagaren får i så fall så snart möjligt meddelande om detta.

 

Lågt deltagande:

Om antalet anmälda deltagare 45 - 30 dagar innan kursens början blir för lågt, så erbjuds deltagarna att flytta sitt deltagande till ett senare tillfälle, eller återbetalning av erlagd avgift. Alternativt kan TDQ besöka organisationen och ha utbildningen i Era lokaler. Detta sker efter muntlig överenskommelse.


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5